eTA Uruguayn kansalaisille


eTA Uruguayn kansalaisille

eTA-kelpoisuus

Uruguayn kansalaiset voivat hakea eTA-lupaa
Uruguayn kansalaisilla on täytynyt olla Kanadan vierailijaviisumi viimeisten 10 vuoden aikana tai heillä on tällä hetkellä Yhdysvaltain ei-maahanmuuttajan viisumi.
Uruguayn kansalaiset pääsevät maahan nopeasti eTA-ohjelman avulla.

Muut eTA-vaatimukset

➤ Uruguayn kansalaiset voivat hakea eTA-hakemusta verkossa
➤ eTA on voimassa vain lentoteitse tapahtuvaan saapumiseen.
➤ Matkustajilla on oltava koneellisesti luettava sähköinen passi.
➤ eTA on tarkoitettu lyhyille turisti-, liike-, kauttakulku- ja sairausvierailuille.
➤ Sinun on oltava yli 18-vuotias voidaksesi hakea eTA-lupaa, muuten tarvitset vanhemman/huoltajan.


Uruguayn kansalaiset voivat hakea eTA-lupaa Kanadaan saapuakseen Kanadaan lyhytaikaisesti (alle 90 päivää) yleisiä matkailu-, liike-, kauttakulku- tai sairauskäyntejä varten. Edellytyksenä eTA-kelpoisuudelle on, että hakijalla on aiemmin ollut Kanadan vierailijaviisumi viimeisten 10 vuoden aikana tai että hänellä on tällä hetkellä Yhdysvaltain ei-maahanmuuttajaviisumi.
Kanadan eTa-ohjelma hyväksyttiin vuonna 2012, ja tarvittavien järjestelmien kehittäminen kesti neljä vuotta. Järjestelmät yhdistettiin olemassa oleviin maahanmuuttotietokantoihin ja muihin turvallisuustietoihin, jotta saatiin aikaan saumaton uusi seulontatyökalu. eTA-ohjelma käynnistettiin vuonna 2016 ulkomailta saapuvien matkustajien seulomiseksi vastauksena terroritoiminnan maailmanlaajuiseen lisääntymiseen.
Uruguayn kansalaisten on täytettävä tämä sähköinen viisumihakemus ennen Kanadaan menevään lentokoneeseen nousemista, ja tämä koskee myös matkustajia, jotka vain vaihtavat Kanadassa matkalla muihin kansainvälisiin kohteisiin.
Jos Uruguayn kansalainen haluaa tulla Kanadaan yli 90 päiväksi tai muuhun kuin sähköisen viisumihakemuksen perusteella sallittuun tarkoitukseen, hänen on haettava erillistä viisumia. Lisätietoja saat vierailemalla Kanadan maahanmuuttoviisumineuvonnassa ja käyttämällä ilmaista "tarvitsenko viisumin" -työkalua.
Uruguayn kansalaisia kehotetaan täyttämään eTA-hakemuksensa 72 tuntia ennen lähtöpäivää. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta eTA-vaatimukset tai Kanadan eTA FAQ:t. On suositeltavaa tutustua näihin sivuihin ennen eTA-hakemuksen tekemistä, jotta vältytään viivästyksiltä tai eTA-hakemuksen hylkäämisen riskiltä.
Ennen eTA-viisumin hakemista Kanadaan vaaditaan Uruguayn täysivaltainen kansalaisuus, joten matkustajien, joilla on passi tai matkustusasiakirja, jossa on jokin muu asema, kuten pakolaisasema, on haettava Kanadan täysivaltaista vierailijaviisumia eikä eTA-viisumia.
Uruguayn kansalaiset voivat odottaa, että heidän eTA-hakemuksensa käsitellään ja hyväksytään yleensä 5 minuutissa, ja lupa lähetetään sähköpostitse PDF-muodossa. Mitään asiakirjoja ei tarvitse tulostaa tai esittää lentokentällä, sillä eTA-lupa tallennetaan sähköisesti passia vastaan Kanadan maahanmuuttoviraston järjestelmään.

eTA-hakemusneuvonta
  • Lähetä hakemus vähintään 72 tuntia ennen lähtöä
  • Jos eTA-hakemus hylätään, matkustaja voi silti hakea täyttä vierailijaviisumia.
  • eTA ei takaa maahantuloa Kanadaan, sillä lopullisen päätöksen tekee Kanadan maahanmuuttovirasto.
  • Jos matkustaja on alle 18-vuotias, vanhemman tai huoltajan on tehtävä hakemus.

Lisätietoa eTA:sta

eTA:n edut
  • eTA on voimassa 5 vuotta myöntämispäivästä.
  • Voidaan käyttää useisiin alle 90 päivän pituisiin matkoihin.
  • Nopea lupien myöntäminen ja sähköinen toimitus
  • Hakeminen työpöydällä, tabletilla tai matkapuhelimella

Hae eTA:ta

Sinulle on myönnetty Kanadan vierailijaviisumi viimeisen kymmenen vuoden aikana tai sinulla on tällä hetkellä voimassa oleva ei-maahanmuuttajan viisumi Yhdysvaltoihin. Vierailusi tarkoitus Kanadassa on lyhyt, liike- tai matkailutarkoituksessa (yleensä enintään 6 kuukauden ajaksi). Lennät Kanadan lentokentälle tai teet välilaskun Kanadan lentokentälle, ja sinulla on voimassa oleva passi jostakin hyväksytystä viisumivelvollisesta maasta. Jos kaikki nämä ehdot eivät täyty, Kanadaan matkustamiseen tarvitaan vierailijaviisumi.